ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FORMASYON PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu ve Adı

PFP 104 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yerel Kredisi:  2 2 4

ECTS Kredisi: 4

Ön ders: yok

Dil: Türkçe

Yılı ve Dönemi

Birinci - GÜZ

Bölüm

 Formasyon Programı

Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Hüseyin ARAK

 İletişim:Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 38039, Kayseri,  TÜRKİYE

Tel: + 90 352 4374901/ 37370       Fax: 00 90 352 437 88 34  

  e-posta: arak@erciyes.edu.tr    

Öğrenci saati:

II. DERS BİLGİLERİ

DERS TİPİ ve DÜZEYİ:       Zorunlu:  ¨                             Seçmeli:  

                                                      Temel   :                                 İlişkili  :  ¨               Az ilişkili:      

                                                      Basit     :                                Orta     :  ¨               İleri         :                    Uzmanlaşma:

 ÖĞRENME BEKLENTİLERİ:

Dönem sonunda öğrenciler:

·         Çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini,

·         Öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını,

·         Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesini,

·         Çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirmesini.

·         Sunum hazırlamasını öğrenmiş ve uygulayabilir olmalıdır.

 ÖĞRENME VE ÖĞRETME METODU:

Konferans, ilgili metni okuma ve uygulama, grup çalışması, ders içi uygulama, tartışma, öğrenci sunumu ve uygulama sınavı.

ÖĞRENCI YÜKÜ:                      Saat

Konferans                                            18

Seminer                                               0

Öğrenci uygulaması                        28

Öğrenci ile birebir çalışma 12

Alan çalışması                                   0

Diğer                                                    0

Bireysel çalışma                               42

TOPLAM                                          100

 

a) DEĞERLENDİRME: Uygulamalar ve test sınavlar.

 b) DEĞERLENDIRME ŞEKLI:

 Puanlama: Vize %40                        Final: %60

Vize

Grup Projeleri

40%

Final

Grup Projeleri

60%

DERSE KATILIM VE KURALLAR:  Katılım: Öğrencilerin derslere ve ödevlere belirtilen tarih ve saatte katılmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir.  Ne kadar çok derse (devam ederseniz) katılırsanız, o kadar çok öğrenirsiniz. Başkası sizin için öğrenemez. Bu nedenle derslere katılmanız sizin yararınızadır! Soru sormak için e-posta kullanabilirsiniz! Ofis saatlerimde gelebilirsiniz! Gelişen teknolojiye uygun öğretim gerçekleştirmek istiyorsanız, önerilen konuları önceden okumalısınız. Yalnızca ilgili bölümleri okumanın yararı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle öğrencilerin derse gelmeden gerekli uygulamayı yapması beklenir.  Uygulanacak bölümlerin listesi aşağıda verilmiştir. Bunları ciddi bir şekilde okumalısınız ve okumadan önce kendi kendinize şunları sormalısınız –  Ben bundan ne anlamalıyım? Öğretimde teknoloji ve materyal kullanmanın öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi var mıdır? Hangi konuda ne tür materyal ve teknoloji kullanmak daha yararlıdır? Önerilen konuyu uygulayarak okuduktan sonra kendinize şunları sormalısınız; önceden bilmediğim ne öğrendim? Hali hazırda bildiğim ama daha iyi anladığım nedir? Halen kafamdaki sorular neler? 

Gecikme: Dersin öğretim elemanından sonra derse alınmayacağınızı bildirmek zorundayım.

Akademik dürüstlük: Bütün öğrencilerden Üniversite kurallarına ve bilimsel dürüstlüğe sadık olmaları beklenir. Her hangi bir bilimsel sahtekârlığa kesinlikle taviz verilmeyecektir. Bilimsel Sahtekârlık; belirli bir sınırlama olmamakla birlikte, KOPYA ÇEKME, İNTİHAL (AŞIRMA), AKADEMİK YAYINLARI TAHRİF ETMEK VE İZİNSİZ ÇOĞALTMAK vb. içerir.

DERS İÇERİĞİ  (ÇALIŞMA PROGRAMI)

TARİH

KONULAR

DERS SAATİ

METOD

1.       Hafta

Dersin içeriğinin tanıtımı ve tartışılması. (0)

Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç(1.1)

Tasarım Nedir? (1.2)

 

Tartışma

2.       Hafta

Öğrenme Kuramları (2)

4

Konferans

3.       Hafta

Assure Modeli (3.1)

Assure Modeli (3.2)

4

Konferans

4.       Hafta

İletişim (5.1)

İletişim ve Eğitim (5.2)

4

Konferans

5.       Hafta

Öğretim Teknolojileri Materyal Geliştirme (6.1)

Öğretim Teknolojileri Materyal Geliştirme (6.2)

4

Konferans

6.       Hafta

Materyal Çeşitleri (7.1)

MateryalÇeşitleri (7.2)

Materyal Tasarımı ve Hazırlama İlkeleri (8)

4

Konferans

7.       Hafta

Eğitimde Bilgisayar (9.1)

Eğitimde Bigisayar (9.2)

Eğitimde İnternet Kullanımı (10)

Özet (11)

4

Konferans

8.       Hafta

Hot Potatoes Soru Hazırlama Programı (12)   

Hotpot.setup.İNDİR

Frontpage ile Tasarım (13)    

Fronpage Programı: exe.İNDİR

4

Konferans

9.      Hafta

VİZE HAFTASI

 

 

10.  Hafta

Grup halinde alanla ilgili materyal geliştirme

4

Grup Çalışması

11.  Hafta

Grup halinde alanla ilgili materyal geliştirme

4

Grup Çalışması

12.  Hafta

Grup halinde alanla ilgili materyal geliştirme

4

Grup Çalışması

13.  Hafta

Grup halinde alanla ilgili materyal geliştirme

4

Grup Çalışması

14.  Hafta

Grup halinde alanla ilgili materyal geliştirme

4

Grup Çalışması

15.  Hafta

FİNAL SINAVI

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

Yanpar, Tuğba. (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı.

Alkan Cevat, Deryakulu, Deniz ve Nurettin Şimşek(1994). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık.

Baytekin, Çetin. (2004) Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı.

Çilenti, Kamuran (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Geliştirilmiş Üçüncü Baskı. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Demirel, Özcan, Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı. (2004) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA.

Ergin, Akif (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. İzmir.

İşman, Aytekin. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A.

Kaya, Zeki. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A.

Koşar, Edip ve diğerleri. (2003) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A.

Rıza, Enver Tahir. (2000) Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. İzmir.