ÖN SÖZ

  

“Temel Almanca - Almanca A1-Düzeyi Dilbilgisi, Alıştırmalar ve Kelime Hazinesi” (Grammatik, Übungen und Wortschatz für Deutsch – Niveau A1) başlıklı kitabımız

temel Almanca bilgisinin birinci basamağını oluşturmaktadır.  Goethe Enstitüsü ve diğer kurumların yaptıkları “Almanca -A1 Sınavları” yanında Anadolu Liselerinde

“II. Yabancı Dil Olarak Almanca” derslerine yönelik olarak hazırlandı. 

Bu ders kitabımızın zenginleştirilmesi ve online alana aktarılmasıyla ortaya çıkan bu sayfamızın çalışmalarınızda sizlere katkı sağlamasını umuyoruz.

 

Online Almanca A1 - başlıklı sayfamız, 2001 yılından bu yana ücretsiz olarak ulaşılabilen www.almancaogreniyorum.com başlıklı sitemizin altında yayınlanmaktadır.

 

            Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

                                                                                          Prof.  Dr. Hüseyin Arak

                                                                                             

 

Giriş