11. Imperativ - Emir Kipi:

 

Imperativ fiil kipi emir vermek veya öneri yapmak için kullanılır. Üç sahsa [ du (sen), ihr (siz-informal), ve Sie (siz-formal) ] göre emir yapılır

ve bunlar hepsi İngilizce’deki "you" anlamındadır.

Ricalar için bitte (lütfen) kullanılır ve çoğunlukla cümledeki ilk kelime, son kelime olur veya ortada vurgu için kullanılır.

Diğer bir kelime de doch’dur ve yumuşak talimat ve  emirlerde kullanılır. Öneriler wir ile yapılır.

 

„Wir“ ile öneriler:

Gehen wir nach Hause! / Eve gidelim!
Sprechen wir doch Deutsch! / Niçin Almanca konuşmuyoruz?

 

Belirli bir şahsa yönelik olmayan formal (Sie) emirleri:

Einsteigen! / Herkes binsin!
Nicht zumachen! / Kapatmayınız!
Nicht rauchen! / Sigara içmeyiniz!

 

Formal emirler belirli bir kişiye yönelik olduğunda formal Sie kullanılır ve fiil mastar halde bulunur:

Steigen Sie ein! / Bininiz!
Warten Sie! / Bekleyiniz!
Setzen Sie sich! / Oturunuz!

 

Bitte ile yumuşatılabilir:

Bitte, setzen Sie sich! / Lütfen oturunuz!
Setzen Sie sich, bitte! / Buyrun oturun, lütfen!

veya doch ile yumuşatılabilirler:

Warten Sie doch einen Moment! / Ne olur bir dakika bekleyiniz!

 

 

 

ANA SAYFA SONRAKİ