8. Akkusativ – İsmin i-hali (Belirtili nesne durumu)

 

Nominativ oder Akkusativ, bestimmter, unbestimmter oder gar kein Artikel

Nominativ: Wer? veya Was? sorularına cevap verir; cümlenin yalın haldeki öznesidir (Subjekt).

Akkusativ: Wen? veya Was? sorularına cevap verir; cümlenin belirtili nesnesidir (Objekt).

 

Belirsiz artikel (unbest. Artikel)  ein, eine birçok şey veya kişi arasından birini kastediyorsak.
Belirli artikel (bestimmte Artikel) der, die, das birçok şey veya kişi arasından belirli bir tanesini kast ediyorsak. Çoğulda belirsiz artikel ein kullanılmaz.

Not: Ancak olumsuzda keine şeklinde kullanılabilir.

 

WAS? –NEYİ?  Was fotografiert Burak?        -Das Münster und den Münsterturm.

WEN? –KİMİ?   Wen fotografiert er?   -Die Menschen in Kayseri.

 

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

ein/der Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

viele Tiere

Akkusativ

einen/den Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

die Hunde

die Tiere

die Katzen

Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır. 

 

                                                                Özne               Yüklem                Nesne                             Nesne                       Yüklem           Özne

Burak              fotografiert           den Münsterturm.

Frau Öztürk      kauft                   die Zeitung.    

Die Marktfrau   verkauft               Obst.   

-Den Münsterplatz       fotografiert        er auch.

-Einen Stadtplan          kauft                 sie auch. -Eis                                verkauft            sie nicht.

 

Özne (yalın) ile nesne arasındaki fark Türkçede isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arasındaki farklılık anlaşılamamaktadır.

Buna karşın Almancada ise hem şahıs zamirinin hem de Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.

 

Bu cümleler tam mı?
 Ayten sahip
O seviyor
O satın alıyor
 
Hayır, burada belirli nesne eksik. 

Sind diese Sätze komplett?
 Ayten hat
Sie liebt
Sie kauft
 
Nein, hier fehlt das direkte Objekt. 

Ayten bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.

Ayten hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.

 

 

ANA SAYFA

SONRAKİ