BÖLÜM – A) Deutsche Grammatik und Übungen /Almanca Dilbilgisi ve Alıştırmalar

 

Elinizdeki kitap Temel Almanca A1 başlıklı kitabımızın devamı niteliğindedir, dolayısıyla dilbilgisi ve alıştırmalar da A1 düzeyi üzerinden başlamaktadır.

Bu kitabımızı baştan sona bitirdiğinizde de A2 düzeyine gelmiş olacaksınız. Cümle ögelerinin analizi ve basit cümle kuruluşlarını daha önce görmüştük,

ancak bu kitabımızın başlangıcında da cümle ögelerini kısaca hatırlatarak başlamak istiyoruz. Cümle içindeki işlevlerine göre cümle ögeleri ve dizilişleri aşağıdadır.

 

1. Die Satzglieder /Cümle Öğeleri

 

Prädikat /Yüklem: 

Die Studenten fahren nach Frankfurt.  /Öğrenciler Frankfurt’a gidiyorlar.

Subjekt /Özne:

Die alte Frau ist krank. /Yaşlı kadın hasta.

Objekt /Nesne:

 

   

Akkusativobjekt /Belirtili nesne:

Er hat den Flugzeug erreicht. /O uçağı yetişti.

     

Dativobjekt /Dolaylı tümleç:

Das Auto gehört dem Dozenten. /Bu otomobil doçente ait.

     

Genitivobjekt /İsim tamlaması: 

Er bedarf dringend meiner Hilfe. /Onun acilen benim yardımıma ihtiyacı var.

     

Präpositionalobjekt /Ön hal ekli nesne: 

Er pochte auf sein Recht. /O hakkında ısrar etti.

Adverbialbestimmung /Tamlamalar:

Sie geht ins Theater. /O tiyatroya gidiyor.

  

ÖRNEK

Es schneit den ganzen Tag.

 (Frage: wie lange?)

Er besucht seinen Vater

 (Frage: wen oder was?)

 

Birinci cümledeki tümleç den ganzen Tag tamlama (Adverbialbestimmung) durumundadır, ikinci cümlede ise seinen Vater belirtili nesne (Akkusativobjekt) durumundadır.

ANA SAYFA

SONRAKİ