1.1. Prädikat /Yüklem

 

Eğer bir fiil ne yardımcı, ne de modal fiil değil ise, o zaman kesinlikle esas fiildir. Esas fiiller geçişli veya geçişsiz olabilirler:

a-Transitiv (geçişli): Eğer esas fiil belirtili nesne (Akkusativobjekt) istiyorsa:

-Er kauft ein Auto. /O bir otomobil satın alıyor. (Akkusativobjekt: Was kauft er? Ein Auto.)

 

 

b-Intransitiv (geçişsiz): Esas fiili belirtili nesne (Akkusativobjekt) takip etmemektedir:

-Sie geht nach Hause. /O eve gidiyor.

Cümlenin yüklemi doğrudan fiillerle ilgilidir. Bir parça veya iki parçadan oluşabilir:

            -Ich höre seine Stimme. /Onun sesini duyuyorum.

-Der Mann verdient sein Geld als Arbeiter. /Adam parasını işçi olarak kazanıyor.

-Er hat sein Geld als Arbeiter verdient. /Parasını işçi olarak kazanıyordu/kazan.

 

Cümlenin yüklemi basit cümlelerde ikinci, birinci ve sonuncu sırada olabilir. (Cümle türlerine ayrıntılı olarak ileriki konularda değinilecektir):

Basit cümle: -Die Kälte stört uns sehr. /Soğuk bizi çok rahatsız ediyor.

Soru cümlesi: -Stört dich die Kälte nicht? /Soğuk seni rahatsız etmiyor mu?

Ünlem cümlesi: -Wie die Kälte stört! /Soğuk nasıl da rahatsız ediyor!

 

c-Reflexive Verben / Dönüşlü fiiller: Esas fiiller dönüşlü zamirlerle (Reflexivpronomen) kullanılabilirler, o zaman dönüşlü fiil (reflexives Verb) olurlar.

Dönüşlü zamir özneye bağlı olarak kullanılır. Dönüşlü zamir cümlede nesne konumundadır ve özneyle doğrudan ilgilidir.

·         Er beeilt sich. (= sich beeilen)

·         Du ärgerst dich. (=sich ärgern)

·         Die Kinder füchten sich vor Hunden. (=sich fürchten vor)

Eğer dönüşlü zamirin yerine bir isim (Nomen) konamaz ise, o zaman gerçek dönüşlü fiildir, eğer konabilirse değildir. Ancak her iki durumda da dönüşlü fiilden söz edilir.

Bir fiil cümlede ortaya çıktığı duruma göre hem transitiv hem de intransitiv olabilir:

·         Sie kaufte ein. (= intransitiv)

·         Ich kaufte Dosen ein. (Was kaufte ich ein? = transitiv)

·         Bir fiil hem transitiv ve hem de dönüşlü olabilir. Dativ haldeki dönüşlü zamir yanında belirtili nesne (Akkusativobjekt) de bulunur:

·         Er wäscht sich die Haare.
Was wasche ich mir? Die Haare. = transitiv
er ... sich: Dönüşlü zamir özneye işaret ediyor; sich waschen = reflexiv

 

Daima dönüşlü zamirle kullanılan fiillere „gerçek“ dönüşlü fiiller denir:


Akkusativ ile kullanılan: sich bewerben, sich ereignen…

Dativ ile kullanılan: sich etwas anmaßen, sich etwas einbilden…

Präsens /Şimdiki zaman

Singular

Plural

ich

höre

wir

hören

du

hörst

ihr

hört

Sie

hören

Sie

hören

er

hört

sie

hören

sie

hört

sie

hören

ANA SAYFA SONRAKİ