1.3. Objekt /Nesne

Nesne: Öznenin yaptığı eylemden etkilenen varlık ya da nesnedir. Almancada nesneler cümledeki kullanımlarına göre adlandırılırlar.

Almancada nesneler Akkusativobjekt (Belirtili Nesne), Dativobjekt (Dolaylı Tümleç) ve Genitivobjekt (isim tamlaması) olarak adlandırılırlar.

Akkusativ Türkçede ismin -i halini, Dativ -e halini ve Genitiv ise -in halini ifade eder. Sözcüklerin isim halleri Almancada cinsiyet belirleyicilerin (Artikellerin) hal değiştirmesiyle gösterilir.

Örnek:            Nominativ:     der Mann (adam) –yalın hal

Akkusativ:      den Mann (adamı) –i hali (Türkçede Belirtili Nesne)

Dativ:             dem Mann (adama) –e hali (Türkçede Dolaylı Tümleç)

Genitiv:          des Mannes (adamın) -ın, -in (Türkçede isim tamlamasıdır.)

1.3.1. Akkusativobjekt /Belirtili Nesne (i-hali)

Belirtili Nesne: Akkusativ halde bulunan nesne Türkçedeki belirtili nesneyi ifade eder.

Öznenin yaptığı işten etkilenen öge adın “i” (gösterme, belirtme) durumuyla çekimlenirse belirtili nesne görevi yapar.

Belirtili nesneyi bulabilmek için yükleme sorulardan uygun olan biri yöneltilir. Eğer kişi ise yükleme “Wen” (kimi) sorusu, eğer kişi değilse yükleme “Was” (ne/neyi) sorusu sorulur.

 

Metin                          schreibt                      einen Brief. /Metin bir mektup yazıyor.

Subjekt (Özne)            Prädikat (Yüklem)        Akkustivobjekt (Belirtili nesne)

Wer?                                                              Was?

Özne: Wer schreibt einen Brief –Metin. /Kim bir mektup yazıyor? –Metin.

Belirtili nesne: Was schreibt Metin? –Einen Brief. /Metin ne yazıyor? –Bir mektup.

 

Hale                            besucht                      ihren Onkel. /Hale amcasını ziyaret ediyor.

Subjekt (Özne)            Prädikat (Yüklem)        Akkustivobjekt (Belirtili nesne)

Wer?                                                              Wen?

Özne: Wer besucht ihren Onkel –Hale. /Kim amcasını ziyaret ediyor. /Hale.

Belirtili nesne: Wen besucht Hale? –Ihren Onkel. /Hale kimi ziyaret ediyor. –Amcasını.

 

Verben mit Akkusativobjekt

besuchen (ziyaret etmek)

bringen (getirmek)

essen (yemek)

geben (vermek)

haben (sahip olmak)

kaufen (satın almak)

machen (yapmak)

nehmen (almak)

schreiben (yazmak)

sehen (görmek)

spielen  (oynamak)

trinken (içmek)

Sie besucht ihren Vater. /O babasını ziyaret ediyor.

Ich bringe einen Kuchen. /Ben bir pasta getiriyorum.

Sie iβt ihr Essen um 12 Uhr. /O yemeğini 12’de yer.

Er gibt mir ein Geschenk. /O bana bir hediye veriyor.

Sie hat einen Sohn. /Onun bir oğlu var.

Wir kaufen viele Bücher. /Biz birçok kitap satın alıyoruz.

Sie macht ihre Hausaufgaben. /O ödevlerini yapıyor.

Er nimmt diese Tasche. /O bu çantayı alıyor.

Ali schreibt einen Brief. /Ali bir mektup yazıyor.

Ich sehe dich. /Seni görüyorum.

Metin spielt Karten. /Metin kağıt oynuyor.

Sie trinken Tee. /Onlar çay içiyorlar.

ANA SAYFA

SONRAKİ