1.3.2. Dativobjekt /Dolaylı Tümleç (e-hali)

Dativ halde bulunan nesne Türkçedeki dolaylı tümleci ifade eder ve “Wem” (Kime) sorusuna cevap verir.

                                  

Subjekt (Özne)

Wer / Was?

Prädikat (Yüklem)

Objekt (Dolaylı Tümleç) Wem?

 

Die Studentin

antwortet

dem Lehrer.

 

Sie

begegnet

ihrem Freund

an der Ecke.

Er

dankt

ihr

für die Hilfe.

Das Auto     

gehört            

seiner Frau.

 

 

Subjekt /Özne:                                 -Was gehört seiner Frau?       -Das Auto.

Dativobjekt /Dolaylı Tümleç:          -Wem gehört das Auto?         -Seiner Frau.

 

Ich helfe meinem Freund.                -Wem hilfst du? –Meinem Freund.

/Ben arkadaşıma yardım ediyorum.  -Kime yardım ediyorsun. –Arkadaşıma.

 

Ich danke meiner Tochter.               -Wem dankst du? –Meiner Tochter.

/Ben kızıma teşekkür ediyorum.        -Kime teşekkür ediyorsun. –Kızıma.

 

Maskulin

Feminin

Neutrum

Plural

Nominativ

ein/der Lehrer

eine/die Lehrerin

ein/das Kind

viele Kinder

Dativ

einem/dem Lehrer

einer/der Lehrerin

einem/dem Kind

den Lehrern

den Lehrerinnen

den Kindern

 

Verben mit Dativ - Dativ alan fiiller:

antworten (yanıt vermek)

befehlen (emretmek)

danken (teşekkür etmek)

fehlen (eksik olmak)

folgen (itaat etmek)

gefallen (hoşa gitmek)
gehören (ait olmak)
glauben (inanmak)
gratulieren (kutlamak)
schmecken (tadı iyi)

helfen (yardım etmek)

leid tun (üzgün olmak)

passen (uymak)

passieren (vuku bulmak, olmak)

weh tun (ağrımak)

Er antwortet seinem Vater. /Babasına yanıt veriyor.
Der Chef befehlt den Arbeitern. /Patron işçilere emrediyor.

Wir danken dem Mann. /Biz adama teşekkür ediyoruz.
Was fehlt dir? -Ich bin krank. /Neyin var? –Ben hastayım.

Sie folgt dir immer. /O sana hep itaat eder.

Das neue Auto gefällt mir. /Yeni otomobil hoşuma gidiyor.
Das Haus gehört ihr. /Bu ev ona ait.
Er g
laubt mir nicht. /O bana inanmıyor.
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
/Doğum gününü kutlarım.
Es schmeckt mir.  /Tadı hoşuma gidiyor.

Er hilft den Studenten. /O öğrencilere yardım ediyor.

Es tut mir leid. /Çok üzgünüm.

Das Kleid passt ihr. /Bu elbise ona uyuyor.

Was ist ihm passiert? /Ona ne oldu?

Mein Hals tut mir weh. /Boğazım ağrıyor.

 

ANA SAYFA SONRAKİ