1.3.3. Der Genitivobjekt /-ın, in İsim Tamlaması

Almancadaki Genitivobjekt Türkçede –ın, in isim tamlaması biçiminde karşımıza çıkar.

 

Cümle ögesini bulmak için yükleme WESSEN (kimin?) sorusunu sormamız gerekir.

 

 

Er                                bedarf             dringend meiner Hilfe. /Onun acilen yardımıma ihtiyacı var.

Subjekt (Özne)            Prädikat (Yüklem)           Genitivobjekt

Wer oder Was?                                                Wessen?

 

 

Wessen Hilfe bedarf er –Meiner. /Kimin yardımına ihtiyacı vardı? –Benim.

 

 

Maskulin

Feminin

Neutrum

Plural

Nominativ

der Sohn

die Tochter

das Kind

die Menschen

Genitiv

das Auto des Sohnes

das Auto der Tochter

das Auto des Kindes

die Autos der Menschen

 

Verben mit Genitivobjekt! /Genitiv gerektiren fiiller!

Bu fiillerin çoğunluğu hukuk dilindendir:          

anklagen

suçlamak, dava açmak

bedürfen

lüzumlu, ihtiyacı olmak

berauben

çalmak, soymak, yağmalama

beschuldigen

suçlamak

bezichtigen

suç, kabahat yüklemek

entheben

alınmak, esirgemek, kaldırmak

entledigen

üzerinden birşeyi almak, savmak, atmak

entsetzen

korkutmak, işten el çektirmek

überführen

sevketmek, nakletmek, suçunu ispat et

versichern

güvence vermek, söz vermek

würdigen

takdir etmek, kıymet vermek, layık görmek

zeihen

birine birşeyi isnat etmek, itham etmek

 

Örnek cümleler:

-Der junge Mann wurde des Diebstahls angeklagt. /Genç adam hırsızlıkla suçlandı.

-Der Schuldirektor wurde seines Amtes enthoben. /Okul müdürü görevinden alındı.

ANA SAYFA

SONRAKİ