ANA SAYFA SONRAKİ

2. Die Satzarten /Cümle türleri

            Şu ana kadar cümle içerisinde temel görevi olan ögeleri inceledik. Cümleyi oluşturan öğelerin her biri tek tek hiçbir şey ifade etmezler,

            ancak belirli kurallar çerçevesinde bir araya geldiklerinde cümle oluşturarak anlam kazanırlar. Almancadaki cümle türlerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 

2.1. Aussagesatz /Basit ifade (Hüküm) cümlesi:

Die Kinder spielen Fussball.

2.2. Fragesatz /Soru cümlesi:

Spielen die Kinder Fussball?

2.3. Aufforderungssatz /İstek (Emir) cümlesi: 

Spiel doch Fussball!

2.4. Ausrufesatz /Ünlem cümlesi:

Endlich können wir Fussball spielen!


Aşağıda inceleyeceğimiz gibi, cümle türleri hem biçim (bir cümle nasıl kurulur) ve hem de içerik (bir cümle ne anlama gelir) ölçütlerine göre tanımlanırlar.

2.1. Aussagesatz /Basit ifade (Hüküm) cümlesi

Hüküm cümleleri ile bir hüküm dile getirilir. Herhangi bir şey gerçek, olası veya sav olarak ortaya atılır. Hüküm cümlelerinin özellikleri şunlardır:

Yüklemin konumu:

Özneye göre çekilen fiil (yüklem) ikinci sırada bulunur.

Fiil:

Özneye göre çekilen fiil bildirme kipinde (Indikativ) veya haber kipinde (Konjunktiv II) bulunur.

Tonlama:

Cümlenin vurgu tonlaması cümle sonuna doğru düşer.

İşaret:

Basit cümle normal şartlar altında nokta ile sonlandırılır.


SUBJEKT /ÖZNE        VERB /YÜKLEM          OBJEKT /DİĞER ÖĞELER

1.                                2.                                3.

            Sie                               wohnt                       in Marmaris.

Er                                heisst                         Kerem.

            Selda                           kommt                       aus Balıkesir.

            Metin                           lernt                           Deutsch und Englisch.

Yasin                           spielt                          gern Gitarre.

Mein Vater                   schreibt                      einen Brief.

Ich                              fahre                          nach Istanbul.
Sie                               ist                               zu Hause.