2.3. Der Aufforderungssatz (Imperativsatz) /Emir cümlesi

Emir cümleleri rica, emir, istek, tavsiye gibi her türlü istek ve arzuyu dile getirmek için kullanılır.

Yüklemin konumu:

Fiil (yüklem) birinci sırada bulunur.

Fiil:

Fiil emir (Imperativ) kipinde bulunur.

Tonlama:

Cümlenin vurgu tonlaması cümle sonuna doğru düşer.

İşaret:

Emir cümlesi normal şartlar altında ünlem işareti ile sonlandırılır.

Örnekler:

Du-Form

Ihr-Form

Sie-Form

Mach die Tür auf!

/Kapıyı aç!

Macht die Tür auf!

/Kapıyı açın!

Machen Sie die Tür auf!

/Kapıyı açınız!

Iss deine Suppe!

Çorbanı ye!

Esst eure Suppe!

Çorbanızı yiyin!

Essen Sie Ihre Suppe!

Çorbanızı  yiyiniz!

Komm her!

Buraya gel!

Kommt her!

Buraya gelin!

Kommen Sie her!

Buraya geliniz!

 

Emir kipinde “du” şahsına göre emir yapıldığında önce şahsa göre fiil çekilir:

Du gehst nach Hause. à daha sonra fiil başa alınarak şahıs zamiri ve şahıs eki atılır: Geh nach Hause! /Eve git!

 

Emir kipinde “ihr” şahsına göre emir yapıldığında önce şahsa göre fiil çekilir:

Ihr geht nach Hause.à daha sonra fiil başa alınarak şahıs zamiri atılır: Geht nach Hause! /Eve gidin!

 

Emir kipinde “Sie” şahsına göre emir yapıldığında önce şahsa göre fiil çekilir:

Sie gehen nach Hause.  à daha sonra yüklem başa alınır: Gehen Sie nach Hause! /Eve gidiniz!

 

 

 

ANA SAYFA SONRAKİ