3. Modalverb /Modal (Tarz) Fiil

 

“wollen, sollen, müssen, dürfen, können, mögen”

·          Modal fiiller esas fiillerin (Vollverben) mastar halleriyle birleşerek cümlenin yüklemini oluştururlar. Aşağıdaki örnek cümlelerde de görüldüğü gibi,

cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak cümlenin en sonunda bulunur.

·         Modal fiilden sonra gelen esas fiil cümlenin temel anlamını taşımaktadır, ancak cümle başındaki modal fiil ifade gücünü etkilemektedir.

Öznenin üstlendiği rol daha belirgin hale getirilmektedir:

-Ich kann morgen nach Ankara kommen. /Yarın Ankara’ya gelebilirim.

-Er muss unbedingt Deutsch lernen. /O mutlaka Almanca öğrenmek zorunda.

 

Aşağıdaki tabloda modal fiillerin hangi anlamları yüklediklerini görebilirsiniz:

Modalverb

Yüklediği anlam

wollen

istek (Wille), niyet (Absicht)

sollen

görev (Auftrag), tavsiye (Empfehlung), muhtemellik (Eventualität), tahmin (Vermutung)

müssen

zorunluluk, gereklilik (Notwendigkeit), tahmin (Vermutung)

dürfen

izin (Erlaubnis), tahmin (Vermutung)

können

olasılık (Möglichkeit), yetenek (Fähigkeit), izin (Erlaubnis), tahmin (Vermutung)

mögen

arzu (Wunsch), tahmin (Vermutung)

Modal fiillerin özelliklerini ifade eden kurallar:

·         Imperativ: Modal fiillerin Imperativ (emir kipi) halleri yoktur.

·         Modalların kökü "sollen - möchten" hariç tüm tekillerde değişir:
          Er muss nach Hause gehen. /O eve gitmek zorunda.

·         Modallar 1. ve 3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar:
          Ich soll Deutsch lernen. /Ben Almanca öğrenmeliyim. (Benden, öğrenmem isteniyor.)

·         Partizip Perfekt’in yerine yedek Infinitiv görevi görürler: Bileşik zamanlarda “Partizip Perfekt” (Partizip II)’in yerine “Infinitiv Präsens” kullanılır. Buna örnek olarak Perfekt ve Plusquamperfekt verilebilir: Sie hat nach Ankara gehen wollen. /O Ankara’ya gitmek istedi.

 è (Şu şekilde olmaz: Er hat gehen gewollt.)

·         Esas fiil gibi kullanılmaları: Eğer Modal fiiller esas fiil gibi kullanıldı ise, bu çoğunlukla cümlenin sonunda bulunan mastar haldeki esas fiilin atılmasından kaynaklanır:

Er darf morgen nicht in die Schule 

è gehen.

Ich will/möchte ein Glas Wasser

è haben/trinken.

Ich kann/darf/muss

è tun.

Der Student kann ein bisschen Englisch

è sprechen, lesen.

 

 

 

Modal fiillerin Präsens ve Präteritum zamanlarda şahıslara göre çekimi:

 

 

 

wollen 

wollten 

 

sollen

sollten

 

müssen

mussten

ich
du
er
wir
ihr
sie
Sie 

will
will
st
will
woll
en
woll
t
woll
en
woll
en

wollte
wollte
st
wollte
wollt
en
woll
tet
woll
ten
woll
ten

 

soll
soll
st
soll
soll
en
soll
t
soll
en
soll
en

sollte
soll
test
sollte
soll
ten
soll
tet
soll
ten
soll
ten

 

muss
muss
t
muss
müss
en
müss
t
müss
en
müss
en

musste
muss
test
musste
muss
ten
muss
tet
muss
ten
muss
ten

 

 

dürfen

durften

 

können

konnten

 

mögen

mochten

 

möchten

ich
du
er
wir
ihr
sie
Sie 

darf
darf
st
darf
dürf
en
dürf
t
dürf
en
dürf
en

durfte
durf
test
durfte
durf
ten
durf
tet
durf
ten
durf
ten

 

kann
kann
st
kann
könn
en
könn
t
könn
en
könn
en

konnte
konn
test
konnte
konnt
en
konn
tet
konnt
en
konnt
en

 

mag
mag
st
mag
mög
en
mög
t
mög
en
mög
en

mochte
mochte
st
mochte
mocht
en
mochte
t
mocht
en
mocht
en

 

möchte
möchte
st
möchte
möcht
en
möchte
t
möcht
en
möcht
en

 

  

 

 

ANA SAYFA SONRAKİ