3.1. wollen /istemek

Wille, Absicht: “wollen”in temel anlamı istek ve niyettir.

 

 

 Wir wollen morgen mit unseren Freunden nach Karadeniz fahren.

/Biz yarın arkadaşlarımızla Karadenize gitmek istiyoruz.

  =  

Wir haben die Absicht, mit unseren Freunden nach Karadeniz zu fahren.

 

 

 

Sie will ihre Kinder allein erziehen.

/O çocuklarını tek başına yetiştirmek istiyor.

  =  

Sie hat den Willen, ihre Kinder allein zu erziehen.

 

 

“ wollen” ile ifade edilen isteğin derecesi çok büyük farklılık göstererek talepten arzuya kadar gidebilir (arzu/Wille, niyet/Absicht, istek/Wunsch).

Eğer ifade gelecek ile ilgiliyse genelde niteliğin zayıflaması söz konusudur ve daha çok da geçmiş zamanda (mögen fiilinin kullanılamadığı durumlarda) kullanılır:

 

 

Ich will sofort Ihren Chef sprechen!

/Ben derhal patronunuzu görmek istiyorum!

Er will sich eine neue Jacke kaufen.

/O kendisine yeni bir ceket satın almak istiyor.

Sie will dir sehr gern helfen.

/O sana yardım etmeyi çok arzu ediyor.

 

“wollen” ve “mögen”: İsteklerde bu iki modalın anlamı birbirine çok yakındır:

 

Sie will/möchte eine Limonade trinken.

/O bir limonata içmek istiyor.

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA

SONRAKİ