ANA SAYFA SONRAKİ

3.2. sollen /-malı, -meli

 

Auftrag (görev):

 

“sollen” modal fiili özneye verilen bir görevi (-malı, -meli) ifade eder. Özneye görev veren kişi çoğunlukla yüksek bir makamdır.

“sollen” modal fiili bu şekildeki kullanımıyla “müssen” fiilinin işlevini de yerine getirir, ancak “müssen” fiilinde gerekliliğin objektif olarak görülmesi için

sebep olan kişi/şey olayın arkasında bulunurken, “sollen” fiilinde olayın bir başkasının iradesiyle, isteğiyle gerçekleştiği daima açıktır:

 

Er soll früh zur Arbeit gehen.

/O işe erken gitmeli.

èEr hat den Auftrag, früh zur Arbeit zu gehen.

Die Studenten sollten die Bücher lesen.

/Öğrenciler kitapları okumalılar.

èDie Studenten hatten den Auftrag, die Bücher zu lesen.

Ich soll sein Auto waschen.

/Ben onun otomobilini yıkamalıyım.

èIch muss sein Auto waschen.

 

Ratschläge mit “sollten”: Er sollte sich nach Hause beeilen.