3.6. mögen /hoþa gitmek; möchte /istemek

“mögen” modal fiilinin esas ifade ettiði mana hoþa gitmek’tir.

-Ich mag Tee ohne Zucker. /Çayý þekersiz severim.

 

Wunsch (istek): er möchte = er hat den Wunsch, er will

“mögen” çoðunlukla Konjunktiv II’de Präteritum haldedir ve “Indikativ Präsens” halde bir görevi vardýr:

Wir möchten euch in Kayseri besuchen.

/Biz sizi Kayseri’de ziyaret etmek istiyoruz.

è Wir haben den Wunsch, euch in Kayseri zu besuchen.

Möchtest du eine Tasse Tee trinken?

/Bir fincan çay içmek ister misin?

è Hast du den Wunsch, eine Tasse Tee zu trinken?

 

Þimdiki zamanda “möchte” ile ifade edilen bir istek “sollen” veya “wollen” ile edilen bir istekten daha zayýf formüle edilmiþ istek anlamý taþýr:

zayýf:

Ich möchte dich sehen. /Seni görmeyi arzu ediyorum..

kuvvetli:

Ich will dich sehen. /Seni görmek istiyorum.

 

möchte” her zaman “wollen”den daha nazikçe bir ifadedir. Bundan dolayý nazik ifadelerde oldukça sýk tercih edilir:

 

Ich möchte Sie bitten... /

Sizden rica ediyorum …

Wir möchten Ihnen gerne unsere neuen Produkte vorstellen.

/Size yeni ürünlerimizi tanýtmayý arzu ediyoruz.. 

ANA SAYFA SONRAKÝ