4.1. Attributiv /Niteleme göreviyle kullanımı

Sıfatların niteleme göreviyle kullanılması:

·         Sıfatlar normal olarak tanımladıkları isimlerin hemen önünde bulunurlar.

·         Normal şartlarda sıfatlar çekime uğrarlar (birkaç çekime uğramayan sıfat vardır: lila, rosa, oliv)

Örnekler:

-der alte Mann /yaşlı adam

-das heftige Gewitter /şiddetli fırtına (kötü hava)

-die neuen Bücher /yeni kitaplar

-frühere Absolventen /eski mezunlar

4.2. Prädikativ /Fiilimsi kullanımı

Sıfatların fiilimsi olarak kullanılması:

·         Sıfat fiilimsi (Prädikativ) olarak kullanılır.

·         Sıfat sein, werden, bleiben, wirken, finden v.s. gibi fiillerle kullanılır.

·         Sıfat çekime uğramaz.

 

Örnekler:

-Das  Wetter war kalt. /Hava soğuktu.
-Diese Frage finde ich sehr wichtig. /Bu soruyu çok önemli buluyorum.
-Die Fragen des Lehrers blieben unbeantwortet. /Öğretmenin soruları yanıtlanmadık kaldı.
-Seine Augen wurden sehr gross. /Gözleri kocaman açıldı.
-Der Student fand die Prüfungsfragen sehr schwer. /Öğrenci sınav sorularını çok zor buldu.

4.3. Adverbial /Zarf göreviyle kullanımı

Sıfatlar zarf (Adverbialbestimmung) göreviyle kullanılır:

·         Sıfat, fiil tarafından ifade edilen olayı karakterize eder.

·         Sıfat çekime uğramaz.

Örnekler:

-Die Sitzung findet wöchentlich statt. /Toplantı haftalık yapılıyor.

-Der Lehrer kommt dauernd zu spät. /Öğretmen sürekli geç geliyor.

-Der Zug fuhr schnell. /Tren hızlı gidiyordu (gitti).
-Er spricht besser Englisch als du. /O senden daha iyi İngilizce konuşuyor.


Bazı sıfatlar başka sıfatları veya zarfları niteleyebilirler: Örnekler:       

-Das war schön dumm von dir. /Çok aptalca davrandın.

-Das Schiff befindet sich tief unten im Ocean. /Gemi okyanusta aşağıda çok derinde bulunuyor.


 
ANA SAYFA SONRAKİ