4.4.5. Zahlen /Sayılar

 a) Grundzahlen (Kardinalzahlen) /Sayma sayıları

 


 

 

Almanca

Telaffuz

Türkçe

 

Almanca

Telaffuz

Türkçe

0

null

(nul)

sıfır

21

einundzwanzig

(aynundsvansig)

yirmi bir

1

eins

(ayns)

bir

22

zweiundzwanzig

(svayundsvansig)

yirmi iki

2

zwei

(svay)

iki

23

dreiundzwanzig

(drayundsvansig)

yirmi üç

3

drei

(dray)

üç

24

vierundzwanzig

(fi:ırundsvansig)

yirmi dört

4

vier

(fi:ır)

dört

30

dreiβig

(draysig)

otuz

5

fünf

(fünf)

beş

40

vierzig

(fi:ırsig)

kırk

6

sechs

(zeks)

altı

50

fünfzig

(fünfsig)

elli

7

sieben

(zi:bın)

yedi

60

sechzig

(zekssig)

altmış

8

acht

(aht)

sekiz

70

siebzig

(sibsig)

yetmiş

9

neun

(no:yn)

dokuz

80

achtzig

(ahtsig)

seksen

10

zehn

(seiyn)

on

90

neunzig

(noynsig)

doksan

11

elf

(elf)

on bir

100

(ein)hundert

(ayn-hundert)

yüz

12

zwölf

(zvölf)

on iki

101

hunderteins

(hundertayns)

yüz bir

13

dreizehn

(drayseiyn)

on üç

200

zweihundert

(svayhundert)

iki yüz

14

vierzehn

(fi:ırseiyn)

on dört

1000

(ein)tausend

(tausent)

bin

15

fünfzehn

(fünfseiyn)

on beş

5000

fünftausend

(fünftausent)

beş bin

16

sechzehn

(zeksseiyn)

on altı

10000

zehntausend

(seiyntausent)

on bin

17

siebzehn

(zibseiyn)

on yedi

50000

fünfzigtausend

(fünfsigtausent)

elli bin

18

achtzehn

(ahtseiyn)

on sekiz

100000

hunderttausend

(hunderttausent)

yüz bin

19

neunzehn

(noynseiyn)

on dokuz

1000000

eine Million

(aynemillion)

milyon

20

zwanzig

(svansig)

yirmi

1000000000

eine Billion

(aynebillion)

milyar

 

Açıklamalar:

Daha önce A1 kitabımızda verdiğimiz rakam ve sayılar tablomuzu burada tekrar veriyoruz. Rakamları öğrenip alıştırmalar yapmıştık.

Almancada ilk önce rakamların 12 (zwölf-oniki)’ye kadar dikkatle öğrenilme ve ezberlenmesi gerekir. Daha sonra bol bol alıştırma ve tekrarlarla iyice pekiştirilmelidir.

Bu konuda ne kadar çok alıştırma yapılırsa, istenilen rakamlar da o kadar çok çabuk ve doğru şekilde öğrenilebilecektir.

 

Ayrıca 13 (dreizehn)’den itibaren 3+10 (üçon), 14 (vierzehn) 4+10 (dörton), 15 (fünfzehn) 5+10 (üçon), … mantığı ile devam etmektedir.

Bunun dışında 16 (sechzehn) ve 17 (siebzehn) sayılarının yazılışındaki sieben=sieb ve sechs=sech biçimindedir. (yani –en ve –s takıları düşmektedir).

Yirmiden sonraki sayılar, birler ile onlar basamağının arasına "ve" anlamına gelen "und" sözcüğünün konulmasıyla elde edilir.

Fakat burada okunuşta Türkçenin tam aksine birler basamağı önce gelir onlar basamağı daha sonra gelir.

Bu kural yüze kadar olan sayıların hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir.

Almancada sayılar ne kadar uzun olursa olsun birleşik yazılır (örn: 29/neunundzwanzig) gibi.

 

ANA SAYFA SONRAKİ