Sayıların kullanımı:

 *Soru zarfları ile: Wieviel?    (Kaç? /Ne Kadar?)

Wieviel verdient er im Monat? -Das weiss ich nicht.

/Ayda ne kadar kazanıyor? –Ben bunu bilmiyorum.

 

Wie viele?   (Kaç Tane? /Ne Kadar?)

Wie viele Kinder hat er? –Ich glaube, daβ er drei Kinder hat.

/Kaç tane çocuğu var? –Sanırım onun üç çocuğu var.


*Sayılar ad olarak kullanıldıklarında die artikelini alırlar.
Örneğin: Die null, die eins , die zwei …

*EIN aynı zamanda belirsiz artikel olarak da kullanılır. Sie hat ein gutes Buch gekauft. /O iyi bir kitap satın aldı.

*Sayılar ad ile birlikte sıfat görevi üstlenirler. Drei Bücher, zwei Häuser, fünf groβe Autos …

 

b) Ordinalzahlen /Sıra sayıları


 

 

Almanca

Telaffuz

Türkçe

1.

erste

(erste)

birinci

2.

zweite

(svayte)

ikinci

3.

dritte

(dritte)

üçüncü

4.

vierte

(fi:ırte)

dördüncü

5.

fünfte

(fünfte)

beşinci

6.

sechste

(zekste)

altıncı

7.

siebte

(zi:bte)

yedinci

8.

achte

(ahte)

sekizinci

9.

neunte

(no:ynte)

dokuzuncu

10.

zehnte

(seiynte)

onuncu

11.

elfte

(elfte)

on birinci

12.

zwölfte

(zvölfte)

on ikinci

13.

dreizehnte

(drayseiynte)

on üçüncü

14.

vierzehnte

(fi:ırseiynte)

on dörtüncü

15.

fünfzehnte

(fünfseiynte)

on beşinci

16.

sechzehnte

(zeksseiynte)

on altıncı

17.

siebzehnte

(zibseiynte)

on yedinci

18.

achtzehnte

(ahtseiynte)

on sekizinci

19.

neunzehnte

(noynseiynte)

on dokuzuncu

20.

zwanzigste

(svansigste)

yirminci

21.

einundzwanzigste

(aynundsvansigste)

yirmi birinci

22.

zweiundzwanzigste

(svayundsvansig)

yirmi ikinci

23.

dreiundzwanzigste

(drayundsvansig)

yirmi üçüncü

24.

vierundzwanzigste

(fi:ırundsvansig)

yirmi dördüncü

30.

dreiβigste

(draysig)

otuzuncu

100.

(ein)hundertste

(ayn-hundertste)

yüzüncü

 

ANA SAYFA SONRAKİ