5. Das Pronomen /Zamir

Klasik bir tanım yapacak olursak, ismin (Nomen) yerini tutan sözcüklere zamir (Pronomen/Fürwort) denir. Zamirler konuşmacıyı sıkıcı tekrarlamalardan kurtarırlar.

Aşağıdaki sözcükler Almancada zamirlere örnek verilebilir: ich, du, es, sich, mein, dein, dieser, welcher, andere, keiner, jemand, man, …

Zamirlerin bir çoğu ismin yerini tutan sözcük olarak kullanılır:

Das Kind schläft. /Çocuk uyuyor.

è Es schläft. /O uyuyor.

Möchtest du ein Vanilleeis? 

/Vanilyalı dondurma istiyor musun?

è Nein, ich möchte ein anderes.

/Hayır, başka bir tane istiyorum.

 

Bazı zamirler artikel olarak ismin önünde bulunabilirler:

Dieser Mann wohnt hier. /Bu adam burada oturuyor.

Er will ein anderes Buch kaufen. /O başka bir kitap satın almak isitiyor.

 

Zamirler anlamlarına ve görevlerine göre farklı sınıflara ayrılırlar:

Ø  Şahıs zamiri (Personalpronomen), ich, du, er, …

Ø  dönüşlü zamir (Reflexivpronomen), mich, dich, sich,

Ø  İyelik zamiri (Possessivpronomen), mein, dein, sein, …

Ø  İşaret zamiri (Demonstrativpronomen), dieser, jener, …

Ø  Soru zamiri (Interrogativpronomen), wer, was, welcher, was für ein, …

Ø  Belirsiz zamir (Indefinitpronomen), einer, man, keiner, jeder, jemand, …

Zamirler çekimlenebilirler:

Zamirler de sıfatlar ve isimler gibi sınıflarına, konumlarına göre çekim eki alırlar. Değişime uğramayan bazı zamirler vardır.

5.1. Personalpronomen (Persönliches Fürwort) /Şahıs zamiri

Şahıs zamirlerinde 1. şahıs konuşan şahıs (1.Person) yerine, 2. şahıs hitap edilen şahıs (2. Person) yerine ve 3. şahıs bahsolunan şahıs (3. Person) yerine kullanılır.

Şahıs zamirlerinde kişi (Person), sayı (Numerus) ve isim hali (Kasus) ayrımı yapılır. Üçüncü tekil şahısta ayrıca cinsiyet (Genus) ayrımı yapılır.

 

 

Singular/Tekil

Plural/Çoğul

1. Person

2. Person

3. Person

1. Person

2. Person

3. Person

Maskulin

Feminin

Neutrum

Nominativ 

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Akkusativ

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Genitiv

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser *

euer *

ihrer

 

·         Er besucht uns. /O bizi ziyaret ediyor.

·         Wir können euch helfen. /Biz size yardım edebiliriz.

·         Sie fliegt mit ihm nach Hawai. /O onunla Havai’ye uçuyor.

·         Gott möge euch schützen! /Tanrı sizi korusun!

·         Dank Ihrer Hilfe konnte sie die Prüfung bestehen. /Sizin yardımınız sayesinde sınavı başardı.

 

ANA SAYFA SONRAKİ