5.2. Die Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) /Dönüşlü zamir

Dönüşlü zamirler cümlenin öznesine isnat ederler. Gerçek dönüşlü zamirlerde dönüşlü zamir atılamaz, ancak Türkçeye çevrildiklerinde anlamları da yoktur.

Dönüşlü kullanılan fiillerde dönüşlü zamir cümlenin nesnesinin cümlenin öznesi ile aynı oluduğunu gösterir:

Er kämmt sich. /O taranıyor. (=O kendi kendisini tarıyor.)

 

Dönüşlü zamirlerde kişi (Person), sayı (Numerus) ve isim hali (Kasus) ayrımı yapılır. Birinci, ikinci şahıs ve Genitiv’de üçünü tekil şahıs şahıs zamirleriyle aynıdırlar.

Dönüşlü zamirlerin yalın (Nominativ) halleri yoktur:

 

 

Singular/Tekil

Plural/Çoğul

1. Person

2. Person

3. Person

1. Person

2. Person

3. Person

Maskulin

Feminin

Neutrum

Nominativ 

-

-

-

-

-

-

-

-

Akkusativ

mich

dich

sich

sich

sich

uns

euch

sich

Dativ

mir

dir

sich

sich

sich

uns

euch

sich

Genitiv

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer


Örnekler:
Ich fühle mich sehr krank. /Kendimi çok hasta hissediyorum.
Sie hat sich mit Freunden getroffen. /O arkadaşlarıyla buluştu.
Er ärgert sich über seine Kinder. /Çocuklarına kızıyor.

Du warst dir deiner Sache sehr sicher. /Sen yaptığın işten çok emindin.
Der Student hat sich in kurzer Zeit viele Kenntnisse in Deutsch angeeignet.
/Öğrenci kısa sürede Almancadaki birçok bilgiyi öğrendi.

Zamirlerin isim halleri zamirin cümle içindeki rolüne göre belirlenir. Dönüşlü zamirler nesnelerin türüne göre görevlerini üstlenirler:

·         Belirtili Nesne (Akkusativobjekt):
Er rasiert sich. /O tıraş oluyor.
Sie hat sich geirrt. /O yanıldı.

·         Dolaylı nesne (Dativobjekt):
Ich kann mir ein neues Auto leisten. /Yeni bir otomobile maddi gücüm yetiyor.
Er hat sich die Finger gebrochen. /Parmaklarını kırdı.

 

ANA SAYFA SONRAKİ