ANA SAYFA SONRAKİ

6.1. Präpositionen mit Akkusativ /Akkusativ alan ön hal ekleri 

Akkusativ

bis (-e kadar)
durch (içinden)
entlang (boyunca)
für (için)
gegen (karşı, doğru)
ohne (-sız, -siz)
um (-de, etrafında, çevresinde)

wider (aykırı, karşı, aksine)

 

 Örnekler:

 -Wir fliegen morgen bis nach Hamburg. /Biz yarın Hamburg’a kadar uçacağız.

-Die Kinder laufen durch den Park. /Çocuklar parkın içinden yürüyorlar (koşuyorlar).

-Der Mann rannte die Strasse entlang. /Adam cadde boyunca koştu.

-Ich habe für meine Tochter ein Auto gekauft. /Kızım için bir otomobil satın aldım.

-Er fuhr mit dem Auto gegen den Baum. /O otomobille ağaca çarptı.

-Der Flugzeug wird gegen neun Uhr hier eintreffen. /Uçak saat dokuza doğru buraya gelecek.

-Du darfst ohne Pass nicht ins Ausland reisen. /Pasaportsuz yurt dışına seyahat etmene izin yoktur.

-Alle Studenten sassen um einen Tisch. /Tüm öğrenciler bir masanın etrafında oturuyorlardı.  

-Sie wird um fünf Uhr zur Arbeit gehen. /O saat beşte işe gidecek.

-Du handelst wider die Vorschriften. /Sen talimatlara aykırı davranıyorsun.

 

Ön hal eklerinin Akkusativ halde zamansal kullanımı (değişken ön hal ekleri dahil)

bis nächstes Jahr /gelecek yıla kadar

durch das Jahr /yıl boyunca

auf ein Jahr /bir yıllık

für ein Jahr /bir yıl için

über eine Stunde  /bir saatten fazla

um das Jahr /yıl boyunca

Studierst du bis nächstes Jahr in Hamburg?

Wir bekommen die Zeitung durch das Jahr.

Wir fahren auf ein Jahr nach Deutschland.

Sie studiert für ein Jahr in Ankara.

Er schläft schon über eine Stunde.

Er arbeitet um das Jahr.