ANA SAYFA SONRAKİ

6.2. Präpositionen mit dem Dativ /Dativ alan ön hal ekleri

 -Herr Aksoy kommt jetzt von der Post. /Bay Aksoy şimdi postaneden geliyor.

-Sie fährt jede Woche zu ihren Eltern. /O her hafta ebeveynine gidiyor.

-Franz kommt aus der Schweiz. /Franz İsviçre’den geliyor.

-Ich kann dir bei der Arbeit helfen. /Sana işinde yardım edebilirim.

-Sie fährt immer mit dem Bus in die Stadt. /O daima otobüsle şehire gider.

-Nach der Schule wollen wir ins Kino gehen. /Okuldan sonra sinemaya gitmek istiyoruz.

-Es regnet seit einer Woche sehr viel. /Bir haftadan beri çok yağmur yağıyor.

-Gegenüber der Post findest du eine Haltestelle. /Postanenin karşısında bir durak var.

-Hier hilft dir ausser deinem Vater niemand. /Burada baban dışında hiç kimse sana yardım etmez.

-Ab morgen arbeite ich bei Siemens. /Yarından itibaren Siemens’te çalışıyorum.

-Sie fuhr entgegen seinem Wunsch nach Ankara. /Onun istememesine karşın Ankara’ya gitti.

-Die Polizei handelte gemäss den Gesetzen. /Polis yasalara göre davrandı.

-Nächst dem Garten befindet sich ein Kindergarten. /Bahçenin hemen yanında ana okulu var.

-Er verkauft das Auto nebst dem Caravan. /Otomobil ile birlikte karavanı da satıyor.

 

Ön hal eklerinin Dativ halde zamansal kullanımı (değişken ön hal ekleri dahil)

an dem = am Sonntag

in dem = im Jahr

nach einem Jahr

seit einem Jahr

vor einem Jahr

unter der Woche

zwischen den Terminen

Wir fahren am Sonntag.

Ramadanfest kommt nur einmal im Jahr.

Nach einem Jahr ist er weggegangen.

Sie ist schon seit einer Stunde hier.

Sie ist vor einem Jahr gekommen.

Unter der Woche wohnt er in der Stadt.

Zwischen dem 15. und dem 20. Januar fahren wir nach Rize.

 

Ön hal ekleri çekime uğramazlar, ancak bazı durumlarda cinsiyet belirleyicilerle birleşerek kısalırlar: 

an + das = ans
an + dem = am
auf + das = aufs
bei + dem = beim
in + das = ins
in + dem = im
hinter + das = hinters   
über + das = übers
unter + das = unters
von + dem = vom
vor + das = vors
zu + dem = zum
zu + der = zur

Er geht ans Fenster.
Sie steht am Fenster.
Er legt es aufs Buch.

Sie ist jetzt beim Arzt.
Er geht ins Theater.
Sie essen im Restaurant.

Er stellt das Auto hinters Haus.
Er hängt es übers Bild.
Das Kind legt sich unters Bett.
Sie kommt vom Theater.
Der Gärtner geht vors Tür.
Die Kinder fahren zum Museum.
Ahmet geht zur Arbeit.

/O pencereye gidiyor.

/O pencerede duruyor.

/O onu kitabın üzerine koyuyor.

/O şimdi doktorda.

/O tiyatroya gidiyor.

/Onlar restoranda yiyorlar.

/O otomobili evinde arkasına koyuyor.

von (-den,-dan)
zu (-e doğru)

aus (-den, -dan)

bei (yanında)
mit (beraber, birlikte)

nach (-e doğru,-den sonra)
seit (-den beri)

gegenüber (karşısında)
ausser (dışında, haricinde)

ab (-den itibaren)

entgegen (karşı)

gemäss (göre)

nächst (yanında)

nebst (birlikte, yanında)

/O onu resmin üstüne asıyor.

/Çocuk yatağın altına yatıyor.

/O tiyatrodan geliyor.

/Bahçıvan kapının önüne gidiyor.

/Çocuklar müzeye gidiyorlar.

/Ahmet işe gidiyor.