ANA SAYFA SONRAKİ

6.3. Wechselpräpositionen /Değişken ön hal ekleri:

Değişken ön hal eklerinde isim halini tespit edebilmek için, eğer Wohin? sorusunu sorabilirsek Akkusativ alırlar, eğer Wo? sorusunu sorabilirsek Dativ alırlar.

 

 

AKKUSATIV

Wohin (nereye)

Aktion (eylem)

DATIV    

Wo (nerede)

Position (durum)

an

yanına

yanında (bitişik)

auf

üstüne

üstünde

in

içine

içinde

zwischen

arasına

arasında

neben

yanına

yanında

vor

önüne

önünde

hinter

arkasına

arkasında

über

üzerine

üzerinde

unter

altına

altında

 

AKKUSATIV /Aktion (eylem)

Wohin (nereye)

DATIV /Position (durum)

Wo (nerede)

Der Lehrer schreibt an die Tafel.

/Öğretmen tahtaya yazıyor.

Der Lehrer steht an der Tafel.

/Öğretmen tahtada duruyor.

Sie legt das Buch auf das Regal.

/O kitabı rafın üstüne koyuyor.

Das Buch liegt auf dem Regal.

/Kitap rafın üstünde duruyor.

Er stellt den Stuhl hinter den Tisch.

/O sandalyeyi masanın arkasına koyuyor.

Der Stuhl steht hinter dem Tisch.

/Sandalye masanın arkasında duruyor.

Wir legen die Pakete neben die Tür.

/Biz paketleri kapının yanına koyuyoruz.

Die Pakete liegen neben der Tür.

/Paketler kapının yanında duruyorlar.

Die Kinder gehen ins Kino.

/Çocuklar sinemaya gidiyorlar.

Die Kinder sind im Kino.

/Çocuklar sinemada.

Ayla legt ihre Schuhe unter den Tisch.

/Ayla ayakkabılarını masanın altına koyuyor.

Ihre Schuhe liegen unter dem Tisch.

/Onun ayakkabıları masanın altında duruyor.

Sie hängt die Uhr über das Bild.

/O saati resmin üzerine asıyor.

Die Uhr hängt über das Bild.

/Saat resmin üzerinde asılı duruyor.

Er stellt das Auto vor das Haus.

/O otomobili evin önüne koyuyor.

Das Auto steht vor dem Haus.

/Otomobil evin önünde duruyor.

Er legt die Briefmarken zwischen die Bücher.

/O pulları kitapların arasına koyuyor.

Sie liegen zwischen den Büchern.

/Onlar kitapların arasında duruyorlar.