ANA SAYFA SONRAKİ

6.4. Präpositionen mit dem Genitiv /İsim tamlamalı (-in hali) ön hal ekleri

während

sırasında, boyunca

wegen

-den dolayı

(an)statt

yerine

vermittels

vasıtasıyla, aracılığıyla

trotz

rağmen

ausserhalb

dışında

innerhalb

içinde

oberhalb

üst tarafında

unterhalb

alt tarafında

jenseits

diğer-öbür tarafında

diesseits

bu tarafında

laut

-e göre

beiderseits

her iki tarafta

bezüglich

ilgili olarak

angesichts

dikkate almak

einschliesslich / inklusive

dahil

auschliesslich / exklusive

hariç

ÖRNEKLER:

 

Während seines kurzen Lebens schrieb Mehmet Akif Ersoy mehr als dreissig Bücher.  

/Kısa yaşamı sırasında Mehmet Akif Ersoy otuzdan daha fazla kitap yazdı.

 

Wegen des Krieges in Bosnien kamen viele unschuldige Menschen ums Leben.  

/Bosna’daki savaştan dolayı birçok masum insan yaşamını yitirdi.

 

Jenseits des Flusses wohnen Indianer. /Nehrin diğer tarafında kızılderililer ikamet ediyorlar.

 

Diesseits des Hauses gibt es einen Garten. /Evin bu tarafında bir bahçe var.

 

Trotz der Arbeitslosigkeit gehen die Menschen nicht auf die Strasse. 

/İşsizliğe rağmen insanlar sokağa dökülmüyorlar.

 

Anstatt seine Eltern in der Heimat zu besuchen, machte er Urlaub in Hawai. 

 /Memlekette ebeveynini ziyaret etmek yerine Hawai’de tatil yaptı.

 

Vermittels eines Dreirades können Sie die Waren leichter transportieren.  

/Bir üçteker aracılığıyla ürünleri daha kolay taşıyabilirsiniz.