ANA SAYFA SONRAKİ

7.2. İki parçalı yüklem

Eğer yüklem iki parçadan oluşuyorsa, özneye göre çekimli olan fiil ikinci sıradadır:

 

7.2.1. Trennbare Präfixe (Ayrılan önekler):

-Der Zug fährt in einer Stunde ab. /Tren bir saat içinde hareket ediyor.

-Meine Eltern gehen heute Abend aus. /Ebeveynim bu akşam dışarı çıkıyor.

            -Ich schlage eine Reise nach Schweden vor. /İsveç’e bir seyahat öneriyorum.

 

Trennbare Präfixe - Ayrılan Önekler:

 

Präfix

Bedeutung - anlam

Beispiel - örnek

ab

uzaklaşma

abfahren (hareket etmek)

an

bitişik

ankommen (ulaşmak)

auf

üstünde

aufstehen (ayağa kalkmak)

aus

-den, -dan

ausgehen (dışarı çıkmak)

her

konuşmacıya doğru bir hareket

herbringen (yanına getirmek)

hin

konuşmacıdan uzaklaşan bir hareket

hingehen (oraya gitmek)

mit

birlikte

mitbringen (yanında getirmek)

nach

den sonra

nachlesen (açıp okumak)

vor

önce

vorschlagen (önermek)

zu

 -e, -a

zuhören (dinlemek)

 

7.2.2. Modalverb + Infinitiv (Modal fiil+Mastar fiil):

-Sie sollte um neun Uhr in die Schule gehen.

/Saat dokuzda okula gitmeliydi.

 

7.2.3. Perfekt: haben/sein + Partizip II (Görülen geçmiş zaman):

-Die Kinder sind nach Ankara gefahren

/Çocuklar Ankara’ya gittiler.