ANA SAYFA SONRAKİ

7.3. Koordinierende Konjunktionen /Sıralama bağlaçları ve yan cümleler

Koordine eden bağlaçlar cümlede iki türlü yer işgal ederler:

1. Sıralama bağlaçları yer tutmazlar :

 

Sıralama bağlaçları (bağlaç sıfır konumunda) cümlede yer tutmazlar ve cümle dizilişini etkilemezler.

Eğer cümlede sıralama bağlaçları (denn, und, aber) varsa, yer tutmadığından cümle öğelerinin sıralaması değişmez.

Sıralama bağlaçları dilbilgisel açıdan eşit yapıdaki iki ana cümleyi, iki yan cümleyi veya iki cümle grubunu birbirine bağlarlar, bağımlı sıralı bileşik cümle oluştururlar. 

 

Ana cümle, bağlaç + diğer ana cümle   -à (und, oder, aber, denn, allein)

 

Metin war immer fleissig, denn er war sehr arm. /Metin daima çok çalışkandı, çünkü o çok fakirdi.

                                       0      1   2       3

 

und (ve)

 

oder (yoksa)

 

aber (ama)

 

denn  (zira, çünkü)

 

allein (sadece, yalnız)
 

Ich ging nach Hause und er ging in die Stadt.

/Ben eve gidiyordum ve o şehire gidiyordu.

Ich muss lernen, oder ich falle durch.

/Çalışmak zorundayım, yoksa başarısız olurum (sınıfta kalırım).

Ich ging nach Hause, aber er blieb in der Schule.

/Ben eve gittim, ama o okulda kaldı.

Wir fliegen nach Österreich, denn wir wollen Ski fahren.

/Biz Avusturya’ya uçuyoruz, zira kayak yapmak istiyoruz.

Ich kam nach Hause, allein Metin war da.

Eve geldim, sadece Metin oradaydı.

 

“und” bağlacı ile iki cümle bağlandıysa ikinci cümledeki özne atılabilir:

Mustafa war ein sehr kluger Mensch,

und

(er) war ein angesehener Lehrer.

1.cümle

bağlaç

2.cümle

            -Mustafa çok zeki bir insandı ve (o) saygıdeğer bir öğretmendi.

 

2. Yer tutan sıralama bağlaçları:

Yer tutan sıralama bağlaçları cümlede bir öge gibi sadece yer tutar (bağlaç bir konumunda).

Ana cümle, bağlaç+yüklem+özne+diğer ögeler   -à (deshalb, doch)

 

Ferit war sehr krank, deshalb kam er nicht.

                                    1        2    3  

 

deshalb (bundan dolayı)

doch (ancak, ama, bununla beraber)

Ali ist sehr krank, deshalb geht er nicht in die Schule.

/Ali çok hasta, bundan dolayı o okula gitmiyor.

Ich habe davon gehört, doch glaube ich es nicht.

/Ben bunu işittim, ancak buna inanmıyorum.