ANA SAYFA SONRAKİ

7.4. Unterordnende Konjunktionen /Cümleleri devrik yapan bağlaçlar

Bağlaç yüklemi en sona atar.

 

Yan cümle oluşturan bu bağlaçlar ana cümleyi yan cümleye bağlarlar.

 

Ana Cümle, bağlaç+özne+diğer ögeler+yüklemà dass, weil, wenn

 

 

Sie hatte ihm gesagt, dass sie sehr krank ist.

                                   1    2        3          4

 

dass (-dığı, ki)

 

 

 

weil (için, çünkü)

 

 

 

wenn (eğer, -diği)

 

Ich weiss, dass sie in die Schweiz fliegt.

/Onun İsviçre’ye uçtuğunu biliyorum.

/Biliyorum ki o İsviçre’ye uçuyor.

 

Sie fuhr nach Ankara, weil sie ihre Freunde besuchen wollte.

/Arkadaşlarını ziyaret etmek istediği için Ankara’ya gitti.

/Ankara’ya gitti, çünkü arkadaşlarını ziyaret etmek istiyordu.

 

Wenn sie erfolgreich wird, wird sie reich.

/Eğer başarılı olursa, zengin olacak.