8.2.2. starke Verben – kuvvetli fiiller

Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü halini belirlemek için fiil kökünün başına ge- sonuna –en eklemeniz yeterlidir. Kökteki değişiklikleri ezbere bilmemiz gerekir: 

ge – değişebilen kök -en      gefahren; gekommen; geladen; gegangen; gestanden

1. ich   habe                                                   bin

2. du    hast                                                    bist

3. er     hat           gegessen.                          ist          gefahren.

1. wir   haben                                                 sind

2. ihr    habt                                                    seid

3. sie   haben                                                 sind

 

sein (olmak) yardımcı fiili Perfekt yapmak için yardımcı fiil olarak kullanılır ve çoğunlukla geçişli fiillerde (Intransitiv Verb) kullanılır.

Ich bin gegangen.
Du bist gefahren.
Sie ist geblieben.

Wir sind gewachsen.
Ihr seid gefahren.
Sie sind gegangen.

Sie sind geblieben.

 

bleiben, sein, werden fiilleri de hareket bildirmedikleri halde yardımcı fiil olarak sein alırlar.

-Ich bin heute Abend zu Hause geblieben. /Ben bu akşam evde kaldım.

-Er ist letzte Woche krank gewesen. /O geçen hafta hastaydı.

-Mein Sohn ist Ingenieur geworden. /Oğlum mühendis oldu.

 

1) Partizip-II’nin teşkil edilmesinde diğer kurallar.

 

a- Trennbare Verben – Ayrılabilen Fiiller  

 

Ayrılabilen fiillerin Partizip-II’lerinde ge- ön hecesi fiil ile önek arasına girer:

aufwachen, fernsehen, zuhören, radfahren) aufgewacht, ferngesehen, zugehört, radgefahren

            ab/fahren        ist ... abgefahren      Der Zug ist abgefahren. /Tren hareket etti.

            fern/sehen      hat ... ferngesehen   Er hat gestern drei Stunden ferngesehen. /Dün üç saat televizyon izledi.

 

b- Nicht Trennbare Verben / Ayrılamayan Fiiller

Ayrılmayan öntakılarla başlayan fiiller ayrılmazlar: zer-, ver-, ent-, miss-, be-, ge-, er-, emp-

bearbeiten    hat ... bearbeitet         Er hat das Feld bearbeitet. /O tarlayı işledi.

übersetzen   hat ... übersetzt          Ich habe das Buch ins Deutsche übersetzt.

/Ben kitabı Almancaya çevirdim.

 

c- Sonu -ieren ile biten fiillerin köküne „–t“ eklenerek yapılır:

telefonieren  hat ... telefoniert         Er hat gestern telefoniert. /Dün telefon etti.

studieren      hat ... studiert             Sie hat Medizin studiert. /Tıp öğrenimi gördü.

fotografieren hat … fotografiert        Der Fotograf hat die Berge fotografiert. /Fotoğrafçı dağların resmini çekti.

 

2) Takıların belirlenmesindeki kurallar:

Düzenli fiillerin (zayıf fiil-schwache Verben) Partizipleri -t ile biter (gehört, gekauft),

Düzensiz fiillerin (kuvvetli fiil-starke V.) Partizipleri -en ile biter (geschrieben, genommen).

Karışık fiiller bir istisnadır: Düzensizdirler, ancak Partizipleri -t ile biter

(denken - gedacht, bringen - gebracht, kennen - gekannt, nennen - genannt, brennen - gebrannt, wissen - gewusst)
 

ANA SAYFA

SONRAKİ