8.2.3. Perfekt’i oluşturmak için “HABEN – SEIN”  yardımcı fiilleri nasıl belirlenir?

 

(1) HABEN'i yardımcı fiil olarak alan fiil grupları:

a) Yanında Akkusativ nesne bulundurabilen bütün geçişli (transitiv) fiiller: (essen, hören, lieben)

Die Srudenten  haben mich gestern besucht. (Wen?) /Öğrenciler dün beni ziyaret ettiler.

            Mustafa hat ein neues Haus gekauft. (Was?) /Mustafa yeni bir ev satın aldı.

 

b) Dönüşlü (reflexiv) fiillerin tümü: (sich beschäftigen, sich bemühen, sich rasieren)

            Er hat sich mit seiner Freundin getroffen. /O kız arkadaşıyla buluştu.

            Er hat sich rasiert. /O tıraş oldu.

 

c) Tüm Modal fiiller: (können, wollen, sollen, müssen, dürfen, mögen)

            Er hat es von uns gewollt. /O bizden bunu istedi.

Sie hat gut Italienisch gekonnt. /O iyi İtalyanca biliyordu.

 

d) Yanında Akkusativ nesne bulunduramayan geçişsiz (intransitiv) fiiller hareket değil, sadece bir olayın sürecini veya bir durumu ifade ediyorsa:

Yer-zaman bildiren, ama hareket / durum değişikliği bildirmeyen fiiller: (hängen, liegen, sitzen, stehen, stecken, arbeiten,  leben, schlafen, wachen)

            Die Familie hat lange Zeit in Mardin gelebt. /Aile uzun süre Mardin’de yaşadı.

Er hat heute bis acht Uhr geschlafen. /O bugün saat sekize kadar uyudu.

 

Dativ nesne ile kullanılan ve hareket bildirmeyen fiiller: (antworten, danken, drohen, gefallen, glauben, nützen, schaden, vertrauen)

Sie hat ihren Freunden vertraut. /O arkadaşlarına güvendi.

Das Buch hat ihm genütz. /Kitabın ona yararı oldu.

 Kesin bir başlangıç ve sonuç bildiren fiiller: (beginnen, anfangen, aufhören, beenden) -Wann hat er mit dem Arbeiten aufgehört. /Çalışmayı ne zaman bıraktı.

 e) Öznesi belli olmayan cümlelerin mühim kısmı HABEN alır:  -Es hat heute in Erzurum geschneit. /Bugün Erzurum’da kar yağdı.

 

(2) SEIN'i yardımcı fiil olarak alan fiil grupları:

a) Akkusativ nesne alamayan, ancak bir yere veya yerden hareket bildiren fiiller:

(fahren, aufstehen, begegnen, fallen, fliegen, gehen, kommen, reisen) -Er ist nach Giresun gefahren. /O Giresun’a gitti.

 

b) Bir durumda değişiklik ifade eden fiiller:

Bir yeni başlangıç veya gelişme: (wachsen, aufblühen, entstehen, werden, aufwachen, einschlafen) Die Nelken sind aufgeblüht. /Karanfiller açtı.

*Bir son veya gelişmenin bitirilmesi: (sterben, ertrinken, ersticken, umkommen, vergehen) -Unsere Tante ist leider letzte Woche gestorben. /Teyzemiz maalesef geçen hafta vefat etti.

 

ANA SAYFA

SONRAKİ