8.3.a -  Präteritum /Görülen geçmiş zaman

Präteritum, konuşma anında geçmiş ve tamamlanmış olayları ifade eder. Özellikle de anlatılarda ve hikâyelerde kullanılır:

             -Er verschlief und ging zu spät zur Uni. /O uyuyakaldı ve üniversiteye geç gitti.

-Die Zwerge erwachten am frühen Morgen. /Cüceler sabah erkenden uyandılar.

 

Präteritum ve Perfekt

Bir olay anlatılırken Kuzey Almanya’da Präteritum ve Güney Almanya’da daha çok Perfekt kullanılır.

Çoğu zaman Präteritum ve Perfekt örnek cümlede de görülebileceği gibi aynı anlamı da verirler:

 -Er hat sich verschlafen und ist zu spät zur Uni gegangen.  /O uyuyakaldı ve üniversiteye geç gitti.

  

Präteritum nasıl teşkil edilir?

Düzenli fiillerde Präteritum teşkil edilirken düzenli fiillerde fiil kökü ile şahıs takısı arasına –t- harfi eklenir, düzensiz fiillerde ise fiilin 2. hali alınır:

Düzenli Fiiller:              -t-                    à         lernen - lernte

Düzensiz Fiiller:           2. hal alınır       à         fahren - fuhr

 

 

a- Schwache Verben /Düzenli Fiiller:

Aussagesatz - Basit cümle:   Metin lernte Deutsch. /Metin Almanca öğreniyordu.

  

Ja/Nein Fragen - Evet/Hayır sorusu: Lernte Metin Deutsch? -Ja, er lernte Deutsch. /Nein, er lernte Englisch.

                                                        /Metin Almanca öğreniyor muydu? -Evet, o Almanca öğreniyordu. /Hayır, o İngilizce öğreniyordu.

 W-Fragen - Soru zarfı:       Metin lernte Deutsch. -Wer lernte Deutsch?  -Metin.

                                        /Metin Almanca öğreniyordu.  -Kim Almanca öğreniyordu?  -Metin.


 

ANA SAYFA

SONRAKİ