(1a) Bilden Sie Sätze in Präsens. /Şimdiki zamanda anlamlı cümle kurunuz.

PRÜFUNG