(4a) Ergänzen Sie die Adjektivendungen. /Sıfat çekim eklerini yerleştiriniz.

PRÜFUNG