Online A2 - Almanca

 

Prof. Dr. Hüseyin ARAK

 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi ABD

Kayseri 2020

 

KONULAR

KONULAR

KONULAR

1-Die Satzglieder

Cümle Öğeleri

 1.1. Prädikat /Yüklem

1.2.a. Subjekt /Özne

1.2.b       Plural /Çoğul

1.3. Objekt /Nesne

1.3.2. Dativobjekt /Dolaylı Tümleç (e-hali)

1.3.3. Der Genitivobjekt

1.3.4. Genitivattribut /İsim Tamlaması

1.3.5.a -  Präpositionalobjekt /Ön hal ekli tümleç

1.3.5.b İkinci bir nesne gerektirenler

4-Das Adjektiv

4.1. Attributiv /Niteleme göreviyle kullanımı

4.4. Denklination der Adjektive /Sıfatların çekimi

4.4.2. Die Adjektivdeklination mit unbestimmtem Artikel/Belirsiz Artikellerle sıfat çekimi

4.4.3. Die Adjektivdeklination ohne Artikel (Nullartikel) /Artikelsiz sıfat çekimi!

4.4.4. Komparation /Sıfat pekiştirmesi

4.4.4b - Der Vergleich /Karşılaştırma
4.4.5. Zahlen /Sayılar

Sayıların kullanımı

 

7-Wortstellung

7.2. İki parçalı yüklem

7.3.Koordinierende Konjunktionen/Sıralama bağlaçları

7.4. Unterordnende Konjunktionen /Cümleyi devrik yapan bağlaçlar

7.5. Indirekte Fragesätze /Dolaylı soru cümleleri

 

2-Die Satzarten

2.2. Fragesatz /Soru Cümlesi

2.2.2. Ergänzungsfrage /Soru zarfı    

2.3. Der Aufforderungssatz /Emir cümlesi

2.4. Ausrufesatz/Ünlem cümlesi

5-Das Pronomen

5.2. Die Reflexivpronomen /Dönüşlü zamir

5.3. Die Possessivpronomen /İyelik zamirleri

5.4. Unbestimmte Pronomen  “man” /Belgisiz zamir “man”

 

8-Tempora

8.1. Präsens /Şimdiki zaman

8.2. Perfekt /Görülen geçmiş zaman (Di’li geçmiş zaman)

8.2.2. starke Verben – kuvvetli fiiller

8.2.3. Perfekt’de “HABEN – SEIN”  yardımcı fiilleri nasıl belirlenir?

8.2.3.B-Beide  Hilfsverben möglich!

8.3.a -  Präteritum /Görülen geçmiş zaman

b- Starke Verben /Düzensiz Fiiller

8.4. Plusquamperfekt /Öğrenilen geçmiş zaman

8.5. Futur /Gelecek zaman

3-Modalverb

3.1. wollen /istemek

3.2. sollen /-malı, -meli

3.3. müssen /zorunda olmak

3.4. dürfen /izinli olmak

3.5. können /-e bilmek, muktedir olmak

3.6. mögen /hoşa gitmek; möchte /istemek

6-Die Präpositionen

6.1. Präpositionen mit Akkusativ /Akkusativ alan ön hal ekleri 

6.2. Präpositionen mit dem Dativ /Dativ alan ön hal ekleri

6.3. Wechselpräpositionen /Değişken ön hal ekleri

6.4. Präpositionen mit Genitiv /İsim tamlamalı ön hal ekleri

 

ALIŞTIRMALAR

Alıştırma-1
Alıştırma-2
Alıştırma-3
Alıştırma-4
Alıştırma-5
Alıştırma-6
Alıştırma-7
Alıştırma-8

 

Bölüm-B / Okuma parçaları