Kitaplar:

Arak, H., (2004). Almanca, İngilizce, Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Alıştırma ve Testler, Hacettepe-Taş, ISBN: 975850643-9, Ankara. Örnek Sayfa

Arak, H., (2005). Almanca Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi, Hacettepe-TAŞ, ISBN: 9758506625, Ankara.

Örnek Sayfa
Arak, H., (2009). Prüfungsfragen für Deutsch – Almanca Dil Sınavlarına Örnekler, Hacettepe-TAŞ, ISBN: 978-975-850-66-75, Ankara. İçindekiler
Arak, H., (2010). Deutsche Literatur, Von den Anfängen bis zur Gegenwart,  Gündüz Yayıncılık, ISBN: 978-605-558-41-08, Ankara. Örnek Sayfa

 

Prüfungsfragen für Deutsch : Almanca Sınavlarına Örnekler