ERÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Programı

PFP 216 Bilgisayar Destekli Öğretim  Ders Materyalleri*

Prof. Dr. Hüseyin Arak

 

1.Giriş

2. BDE'nin Tarihçesi

3. BDE nedir?

4. BDE Yazılımlarının Genel Özellikleri

5. BDE Türleri

6.BDE için Etkili Doküman Oluşturma

7. Materyal Tasarımı ve Hazırlama İlkeleri

8.BDE Avantaj ve Dezavantajları

9. Materyal Geliştirme Aracı Olarak Bilgisayarlar

10.Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Öğretim Tasarımı-a

11.Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Öğretim Tasarımı-b

12.Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Öğretim Tasarımı-c

13.Araçlar ve Açık Uçlu Öğrenme Ortamları

14.Alıştırma ve Uygulama Programları

15.Öğretici Programlar

16.1.Simülasyonlar-a

16.2.Simülasyonlar-b

17. Eğitsel Oyunlar

18. Testler

19.WEB-Tabanlı Öğrenme

20.WWW için Etkili Materyal Geliştirme

21. İnternet

22.Sunum Teknikleri

23. Frontpage (.doc)

24. HotPotatoes

*Yukarıdaki materyaller internetten derlenmiştir.