Prof. Dr. Hüseyin Arak       

 

 

               Uygulama Örnekleri
  * Edebi Akımlar    
  *Articles 
  * Postmodern Literature
  *Contemporary Period
  *Gerund-Infinitive
  *Future
 

 

Tehlikesiz yollar sadece güçsüz kişiler içindir.  H. Hesse