DERS İZLENCESİ

 

Bölüm

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü- İngiliz Dili Eğitimi ABD

Dersin Kodu

YABANCI DİL II

Dersin Adı

GK 104

Zorunlu/Seçmeli

Zorunlu

Dersin Kredisi/AKTS

3

Ders (Katalog) İçeriği

2018+

Önşart(lar)

Herhangi bir önşart bulunmamaktadır

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

 

Ders Kitabı: Ulrike Albrecht: Passwort Deutsch – 1, Kurs- und Übungsbuch: Klett, Stuttgart.

Yardımcı Ek Kaynaklar:

Hüseyin Arak: Temel Almanca A1-Düzeyi. Hacettepe Kitabevi, Ankara 2020.

Hüseyin ArakAlmanca, İngilizce, Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Alıştırma ve Testler, Hacettepe, Ankara 2018.

Hüseyin ArakAlmanca Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi - Vokabularius, Hacettepe-Taş, Ankara 2005.

 Web Sayfaları: http://www.almancaogreniyorum.com

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/index_pow-gosteri.htm

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/German_Grammar_SparkCharts.pdf

Dersin amaçları

·          Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.

Dersin öğrenme çıktıları

·          Hedef dilde günlük iletişim için gerekli temel yapıları ve yaygın sözcükleri bilir.

·          Hedef dilde temel düzeyde basit, günlük iletişim yürütülebilir.

·          Hedef dilin dile yansıyan kültürel değerlerini tanır.

İşlenen konular

DERS İÇERİĞİ (ÇALIŞMA PROGRAMI)

 

TARİH

KONULAR

DİLBİLGİSİ

1. Hafta 

Lektion 5:

Leute in Hamburg

Ein Stadtspaziergang

Der Tag von Familie Raptis

 

2. Hafta

Früher und heute

Akkusativ: Possesivartikel

3. Hafta 

Eine Spezialität aus Hamburg

Personalpronomen

4. Hafta

Jetzt kennen Sie Leute in Hamburg

Präteritum: haben, sein

Es gibt

für, ohne+Akkusativ

5. Hafta

Lektion 6:

Ortstermin: Leipzig

ein Treffen planen

 

6. Hafta

Das Klassentreffen

Treffpunkt Augustusplatz

* über vergangene Aktivitäten

sprechen

7. Hafta

Stadtspaziergang durch Leipzig

 

* eine Postkarte

Perfekt: mit haben und sein

* Informationen über eine Stadt verstehen

8. Hafta

Jahrgang “19 hundert 72”

Kommen und gehen

Grammatik

 

* Jahreszahlen

* Lebensläufe

* Uhrzeit (inoffiziell)

Aussprache: unbetontes e

 

ARA SINAV

 

 9. Hafta

Lektion 7:

Ein Hotel in Salzburg

 

*Perfekt: trennbare Verben, untrennbare Verben

 

10. Hafta

Arbeit und Freizeit

Unterwegs nach Salzburg

Perfekt: Verben auf –ieren

*Satzklammer: Perfekt

11. Hafta

An der Rezeption

Im Speisesaal

Wolfgang Amadeus Mozart

*Dativ: bestimmter, unbestimmter Artikel, Possesivartikel, mit+Dativ

12. Hafta 

Lektion 8:

Nürnberg unsere Stadt

 

*An, auf, in + Akkusativ oder Dativ

 

13. Hafta

Strassen und Plätze in Nürnberg

Im Atelier für Mode und Design

*Welch

14. Hafta 

Im Lebkuchenhaus

Projekte Präsentieren

*Modalverben: wollen, dürfen

*Satzklammer: Modalverben

 

FİNAL SINAVI

 

 

Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı

·          İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili en az A1 (Avrupa Dil Portföyü-CEFR) düzeyinde kullanarak iletişim kurar.

Bir dil öğretmeni olarak mesleki gelişimin ve girişimci olmanın öneminin farkındadır.

Dersin öğrenme çıktılarının program çıktıları ile olan ilişkileri

Ders aşağıdaki program çıktılarına direkt ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır

·          İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili en az A1 (Avrupa Dil Portföyü-CEFR) düzeyinde kullanarak iletişim kurar.

·          Ulusal ve uluslararası dil-kültür karşılaştırması yapar.

·          Çeşitli etkileşim yöntemlerini (bireysel, ikili ve grup çalışmaları, soru sorarak yönlendirme, keşfetmeyi sağlama, uygun geribildirim verme gibi) bilir ve kullanır.

·          Bir dil öğretmeni olarak mesleki gelişimin ve girişimci olmanın öneminin farkındadır.

·          Farklı kültürlerde yaşayabilir, yaşadığı sosyal çevrede toplumsal sorumluluk alır, bu çevre için proje bazında etkinlikler düzenler, uygular ve sonuçlarını paylaşır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

1 Ara sınav (% 40)

1 Final Sınavı (%60)

Bu tanımı hazırlayan kişi(ler) ve hazırlanma tarihi

Prof. Dr. Hüseyin ARAK

Şubat 2024                           İNDİR