DERS İZLENCESİ

Bölüm

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dersin Kodu

YABANCI DİL - II

Dersin Adı

YD 118

Zorunlu/Seçmeli

Secmeli

Dersin Kredisi/AKTS

3

Ders (Katalog) İçeriği

2018+

Önşart(lar)

Herhangi bir önşart bulunmamaktadır

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

 

Ders Kitabı: Ulrike Albrecht: Passwort Deutsch – 1, Kurs- und Übungsbuch: Klett, Stuttgart.

Yardımcı Ek Kaynaklar:

Hüseyin Arak: Temel Almanca A1-Düzeyi. Hacettepe Kitabevi, Ankara 2020.

Hüseyin ArakAlmanca, İngilizce, Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Alıştırma ve Testler, Hacettepe, Ankara 2018.

Hüseyin ArakAlmanca Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi - Vokabularius, Hacettepe-Taş, Ankara 2005.

 Web Sayfaları: http://www.almancaogreniyorum.com

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/index_pow-gosteri.htm

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/German_Grammar_SparkCharts.pdf

Dersin amaçları

·         Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.

Dersin öğrenme çıktıları

·         Hedef dilde günlük iletişim için gerekli temel yapıları ve yaygın sözcükleri bilir.

·         Hedef dilde temel düzeyde basit, günlük iletişim yürütülebilir.

·         Hedef dilin dile yansıyan kültürel değerlerini tanır.

İşlenen konular

DERS İÇERİĞİ  (ÇALIŞMA PROGRAMI)

 

TARİH

KONULAR

DİLBİLGİSİ

1. Hafta 

Lektion 1: Kennenlernen, Begrüssung und Vorstellung

Präsens: Konjugation,

Vokalwechsel a à ä

2. Hafta

* Länder und Produkte *

sein *Personalpronomen

*Imperativ mit Sie

3. Hafta 

das Alphabet * woher, wo, wohin? *

*Verbposition:

4. Hafta

Zahlen bis 100 *

sich verabschieden Aussprache: Satzakzent; lange und kurze Vokale (a, e, i, o, u)

Aussagesatz, Fragesatz,

Imperativ-Satz Nomen: unbestimmter, bestimmter Artikel;Singular/Plural

5. Hafta

Lektion 2: Über Orte sprechen *

Negation: nicht, kein *

6. Hafta

Menschen und Dinge beschreiben

* Zahlen ab 100

sein + Adjektiv *

7. Hafta

* wie hoch, wie alt, wie viele?

 

8. Hafta

Aussprache: Wortakzent

Präsens: wissen

 9. Hafta

Zwischenprüfung

 

10. Hafta

Lektion 3: Angaben zur Person

*Interviews machen *

Possessivartikel *

trennbare Verben *

11. Hafta

Aktivitäten und Hobbys *

Präsens: haben

12. Hafta 

* Uhrzeit (offiziell) * Wochentage *

Modalverben: möcht- *

13. Hafta

ein Brief * Verwandtschaftsbezeichnungen

Satzklammer: zweiteilige Verben,

14. Hafta 

Aussprache: lange/kurze Vokale (ä, ö, ü)

trennbare Verben, Modalverben

 

FİNAL SINAVI

 

 

Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı

·         İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili en az A1 (Avrupa Dil Portföyü-CEFR) düzeyinde kullanarak iletişim kurar.

·         Bir dil öğretmeni olarak mesleki gelişimin ve girişimci olmanın öneminin farkındadır.

Dersin öğrenme çıktılarının program çıktıları ile olan ilişkileri

Ders aşağıdaki program çıktılarına direkt ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır

  • İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili en az A1 (Avrupa Dil Portföyü-CEFR) düzeyinde kullanarak iletişim kurar.
  • Ulusal ve uluslararası dil-kültür karşılaştırması yapar.
  • Çeşitli etkileşim yöntemlerini (bireysel, ikili ve grup çalışmaları, soru sorarak yönlendirme, keşfetmeyi sağlama, uygun geribildirim verme gibi) bilir ve kullanır.
  • Bir dil öğretmeni olarak mesleki gelişimin ve girişimci olmanın öneminin farkındadır.
  • Farklı kültürlerde yaşayabilir, yaşadığı sosyal çevrede toplumsal sorumluluk alır, bu çevre için proje bazında etkinlikler düzenler, uygular ve sonuçlarını paylaşır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

1 Ara sınav (% 40)

1 Final Sınavı (%60)

Bu tanımı hazırlayan kişi(ler) ve hazırlanma tarihi

Prof. Dr. Hüseyin ARAK

Şubat 2024                             indir