2. Die Personalpronomen – Şahıs zamirleri

 

Temel en basit cümlenin kurulumunda Almancada mastar fiillerin sonundaki –EN eki atılır ve onun yerine şahıs eki fiil köküne eklenir:

 Örnek:

Mastar Fiil                      Şahıs  Fiil Kökü              Şahıs eki                    Özne ve Fiil

     kommen -----à         ich       komm-              -e        -----à             ich komme

            wohnen  -----à          du        wohn-              -st       -----à             du wohnst

 

SINGULAR - TEKİL 

Zamir

Pronomen

kommen

Şahıs eki

ben

ich

komme

-e

sen

du

kommst

-st

o

er, sie, es

kommt

-t

 

 PLURAL - ÇOĞUL

Zamir

Pronomen

 

Şahıs eki

biz

wir

kommen

-en

siz

ihr

kommt

-t

onlar

sie

kommen

-en

Siz

Sie

kommen

-en

 

Yukarıda da gördüğünüz gibi sie zamiri farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlamları cümlenin gelişinden veya fiil çekimlerinden vs. çıkarmak mümkündür.

Ayrıca zamirlerin içinde sadece nazik (formal) hitapta kullanılan Sie zamirinin büyük harfle, diğerlenin ise küçük harfle yazıldığını unutmamanız gerekir.

Nazik (formal) hitabı genelde kendimizden büyük kişilere ya da tanımadığımız kişilere hitap ederken kullanırız.

 

  Mastar Fiil                             Fiil Kökü                     Özne ve Fiil

 

Örnek: lernen             -----à     lern-            -----à   Sie lernen     (siz-nezaket)

  machen           -----à     mach-          -----à   sie macht      (o-bayan)

  fahren             -----à     fahr-            -----à   sie fahren      (onlar-çoğul)

 

ANA SAYFA SONRAKİ