7. Nominativ – Yalın Hal

 Almanca'da ismin halleri Türkçe'den biraz farklıdır ve yalın hali, -i hali, -e hali, -in hali olmak üzere ismin dört hali mevcuttur.

Türkçe'de bir ismi -i haline sokmak için kelimenin sonuna ı-i-u-ü harflerinden uygun olanı eklenir ve eğer gerekiyorsa kaynaştırma harfi de eklenir.

 Örnekler:        -i hali à muz-muzu, kalem-kalemi, kapı-kapıyı gibi.

                          -e hali -> muz-muza, kalem-kaleme, kapı-kapıya gibi yapılır.

 Almanca'da ise bu haller genellikle kelimenin artikelini değiştirerek oluşturulur. Bazı kelimelerin de sonlarına bazı haflerin eklendiği durumlar da mevcuttur.

 Almanca'da ismin dört hali şu şekilde ifade edilir:

 

 

 

 

 Yalın Hali:         Nominativ

-e Hali:             Dativ

-i Hali:              Akkusativ

-in Hali:            Genitiv

 Yalın hal nedir (= Nominativ) Bir cümlenin öznesi (kim/ne) yalın (Nominativ) haldedir.

 Türkçede!

O çok çalışıyor. Bu cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.

Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor?  diye sorulur.      Cevap: O.

 Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? -Benim kardeşim.

Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.

Şimdi Almanca!

Aşağıdaki Almanca cümlenin öznesini bulabilmek için WER (KİM) veya WAS (NE) sorularını sormak gerekir:

Die Frau geht nach Deutschland.     'Wer oder was' geht nach Deutschland?  -Die Frau.

Das Kind spielt.                                'Wer oder was' spielt?                              -Das Kind.

Der Computer ist sehr teuer.          'Wer oder was' ist sehr teuer?                  -Der Computer.

ANA SAYFA SONRAKİ