ERCIYES UNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

I. GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu ve Adı

İÖP403 Yabancı Dil-III (Almanca)

Yerel Kredisi:   2

ECTS Kredisi:   

Ön ders:       Yok

Dil:            Almanca

Yılı ve Dönemi

1. Yıl, GÜZ

Bölüm

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Hüseyin Arak

 İletişim: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 38039, Kayseri,  TÜRKİYE

Tel: + 90 352 4374901/ 37370   Fax: 00 90 352 437 88 34    

e-posta: arak@erciyes.edu.tr                        

 

II. DERS BİLGİLERİ

DERS TİPİ ve DÜZEYİ:   Zorunlu:  ¨              Seçmeli:  

                                      Temel  :                    İlişkili   :  ¨              Az ilişkili :      

                                      Basit    :                    Orta     :¨              İleri        :                  Uzmanlaşma:

ÖĞRENME BEKLENTİLERİ:

Hören: Ich kann einzelne Sätze und häufig gebrauchte Wörter verstehen, wenn es z.B. um einfache Informationen zur Person, zu Familie, Einkaufen, Arbeit, näherer Umgebung geht. Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Durchsagen.

Lesen: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze einfache persönliche Briefe verstehen.

 Sprechen: Ich kann mich in einfachen, routinemässigen  Situationen verständigen, in denen es um einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeitengeht. Ich kann ein sehr kurzes Kontaktgespräch führen, verstehe aber kaum genug, um selbst das Gespräch in Gang zu halten.

Schreiben: Ich kann eine kurze, einfache Notiz oder Mitteilung und einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu bedanken.

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME METODU:

Konferans, ilgili metin okuma, öğrenci merkezli özerk çalışma.

 

DEĞERLENDİRME: Online sınavlar.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:

Vize

20 dakika online sınav

40%

Final

20 dakika online sınav

60%

 

DERSE KATILIM:

Öğrencilerin online yapılacak olan derslere sürekli katılmaları gerekmektedir, çünkü dersler birbirine bağlantılı olduğu için arada kaçırılan konuları sonradan tek başına telafi etmek güçtür. Derslere ne kadar katılır iseniz, o kadar başarılı olursunuz. Başarı düzeyinizi arttırmak için gerekli kaynak kitapların listesi aşağıda verilmiştir. Verilen kaynakları ciddi bir şekilde değerlendirerek çalışmalarınızı programlamak kendi lehinize olacaktır.

Değerli öğrencilerim http://www.almancaogreniyorum.com/A1-DeutschKursONLINE/A1Anasayfa.html başlıklı link üzerinden kitabın online halini dersler süresince takip edip kullanabilirsiniz, derslerin bitiminde online materyal WEB sayfasından kaldırılacaktır.

 **Zoom programı üzerinden yapılacak olan derslere zamanında giriş yapmaya dikkat edilmelidir!

 

DERS İÇERİĞİ  (ÇALIŞMA PROGRAMI) 

TARİH

 

KONULAR

 

Online Derslerin Süresi

METOD

1. Hafta 

Kapitel 16:

Konjunktiv II – Höflichkeitsform

I- Konjunktiv II (Höflichkeitsform / Politeform / Nezaket biçimi)

2*35 dakika

Konferans

2. Hafta

II- Konjunktiv (subjunctive and conditional) zayıf fiilerde

III- Starke Verben - Strong verbs – Kuvvetli fiiller

2*35 dakika

Konferans

3. Hafta 

IV- Gemischte Verben -Mixed verbs -Karışık fiiller

V- Modal Verben - Modal verbs – Tarz fiiller

2*35 dakika

Konferans

4. Hafta

Kapitel 17:

Konjunktiv II – Wunschsätze

2*35 dakika

Konferans

5. Hafta

I- Konjunktiv - II

2*35 dakika

Konferans

6. Hafta

II- Konditionalsätze –Conditional clauses -  Şart cümleleri:

2*35 dakika

Konferans

7. Hafta

III- Wann können wir Konjunktiv-I benutzen? – When can we use Konjunktiv-I? Konjunktiv-I ne zaman kullanılır

2*35 dakika

Konferans

8. Hafta

IV- Zeitformen von Konjunktiv-II – Tenses of Konjunktiv-II - Konjunktiv II'nin zamanları

2*35 dakika

Konferans

 

ARA SINAV

 

 

9. Hafta

Kapitel 18:

Relativsatz – Attribut

I- RELATIVSÄTZE – Relativ Clauses / İlgi cümleleri

2*35 dakika

Konferans

10. Hafta

II- Vergleichende Beispiele – Compared examples -  Karşılaştırmalı örnekler

III- INDIREKTE  FRAGESÄTZE - Dolaylı Soru Cümleleri

2*35 dakika

Konferans

11. Hafta

Konjunktiv I - Meinung, Stellungnahme

2*35 dakika

Konferans

12. Hafta 

Kapitel 19:

I- Konjunktiv I: Meinung, Stellungnahme – Opinion, comment - Tavır alma, fikir belirtm

2*35 dakika

Konferans

13. Hafta

Kapitel 20:

Nebensätze – Plusquamperfekt

2*35 dakika

Konferans

14. Hafta 

I- Plusquamperfekt – Past Perfect – Öğrenilen Geçmiş Zaman

2*35 dakika

Konferans

 

FİNAL SINAVI

 

 

 

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

Hüseyin Arak: Almanca, İngilizce, Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Alıştırma ve Testler, Hacettepe-Taş, Ankara 2004.

Kelime Çalışması: Deutsch-Englisch (İNDİR-WORD formatı)

Hüseyin Arak: EuroComMetoduyla Almanca - İngilizce Aktarımlı Anlama (EuroComGerm), Hacettepe Kitapevi, Ankara, 2016.

Hüseyin Arak: Almanca Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi - Vokabularius, Hacettepe-Taş, Ankara 2005.

 

Web Sayfaları:

http://www.almancaogreniyorum.com/A1-DeutschKursONLINE/A1Anasayfa.html

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/index_pow-gosteri.htm

http://www.almancaogreniyorum.com/GermanGrammar_PowerPoint_Germ-Eng/German_Grammar_SparkCharts.pdf

 

Ders İzlencesi "İÖP 403" WORD formatında İNDİR!